Creeping Mac Kroki in de nachtschade.

 

CMK en kompagnion de gehoorschade rollerdebolderden gevangen in blik en luchtstroom verstoten door roestige machinerie richting het oostelijke tangent van belgische historiek. Desoriënterend gewauwel bracht CMK van de wijsheide was de ondergrond die we vonden. Priemende zonnepinnen waren ons deel vd boterkoek. Z’n zoetigheid plakte aan m’n maalstelsel zoals DiPipo aan Mme Jacket. Oogballen smeten zicht richting snerpende keelklanken verheven boven onze bovenste lichaamsstukken. Het moest vooruitgaan, want de zilverstukken lokten hen het stof in. De nek werd geroosterd en opgediend bij een bedje van het zoute zweet verzameld in stroompjes van 53v. We waren in het witte schip om daar een enige Zwarte Oceaan te zien. Kort en krachtig als entrée voor de roet met polka-dots ijsjes die ons toegeworpen werden met straaljager snelheid mitraillerende bloeduitstortingen. CMK geruggesteund door staal, ijzer en het witte laken gegarneerd met bladeren die door de buurboom werden afgestaan aan het striemende water.Geïnspireerd door de harde noten, harmonicade onze shelter even op het ritme van zwiepende samen in de grond gebundelde takken. Het touw werd strak gespannen en noopte ons vlucht in het droge boven de knoesel. Oogleden werden opgerokken en oogkassen waren plots te heet gewassen om te aanschouwen wat geprojecteerd was op het zilverscherm der kiewitten. Populieren werden hard ten gronde gesmeten als ware ze straf verdienden voor het genadig schaduw schenken in de middagpriemende zon. Gevierendeeld worden was het lot van de wispelturigste uit de kluiten gewassen takkenbundels. Het leek me of moeder en vader natuur waren in een vechtscheiding. Mensenmekanieken waren de zalmkleurige mikadostokken in het spel dat verstrooid werd. Bovennatuurlijk lagen de ijzergrijze en groene stokjes bovenaan. Sommigen zalmstokjes werden zelfs onder het speelbord gegooid. CMK doolde rond geflankeerd door 4 paar ogen die zich al evenmin het ziene geloofden. Het waden door soep van tak, blad en beker verschrompelde het onderste onze ledematen. Het catchou beslagen blik was omsingeld door grof gesneden groensel. Deze trip werd afgesloten door slot en grendel van geel, rood en zwaaiend blauw. Was het maar een trip ...